KASIM 2021 BÜLTENİ

31 Ekim 1995 tarih ve 22449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış yönetmeliğimizin 6. maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantılarımızın her yılın Ocak ayı içinde yapılması gerekmektedir. Yönetim Kurulu’nun 3 Kasım 2021 tarihli toplantısında “ATMK 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı” nın 27 Ocak 2022, Perşembe günü saat 15.00’de çevrimiçi platformda gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve 29 Kasım 2021 tarihinde ATMK Genel Kurul Üyelerine ilk toplantı çağrısı yapılmıştır.

6-7 Ekim 2021 tarihlerinde “Aydınlatmada Dönüşüm” ana teması altında gerçekleştirilen “13. Ulusal Aydınlatma Kongresi” değerlendirme raporu, Kongre Sekretaryası tarafından, 3 Kasım 2021 tarihinde ATMK Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Bu yıl çevrimiçi olarak yapılan Ulusal Kongremize ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Finlandiya, İngiltere, Polonya ve Türkiye’den birinci gün 227, ikinci gün 214 kişi katılım sağlamış, birinci gün toplam 504 saat, ikinci gün 569 saat izlenme süresine ulaşılmıştır.

13. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nde gerçekleştirilen sunumlara online platformdan erişilebilmesi amacıyla bildiri sahiplerinden gerekli izinler talep edilmiş ve olumlu cevap alınan sunumların ATMK YouTube kanalına eklenmesine başlanmıştır.

Erişim adresi: https://youtube.com/channel/UC0E6kWzEpOUQ9og-25FETgg

4 Aralık 2021 tarihinde Gaziantep Ticaret Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde sanayi, ulaşım ve yapılarda enerji verimliliği bilincinin oluşmasına katkı sağlamak adına yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ve ülkemizde enerji verimliliği hususunda farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenecek “Güneydoğu Enerji Forumu”na ATMK Başkanımız Prof. Dr. Sermin ONAYGİL konuşmacı olarak davet edilmiştir.