13.ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ 6-7 Ekim 2021

13.ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ 6-7 Ekim 2021

Aydınlatma Türk Milli Komitesi olarak “aydınlatma sektöründe araştırma, tasarım, uygulama ve üretim gibi değişik alanlarda çalışan kişileri bir araya getirmek, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak” amacıyla 1996 yılından beri iki yılda bir “Ulusal Aydınlatma Kongresi’ni düzenlemekteyiz.

Farklı uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyulan disiplinlerarası bir çalışma konusu olan aydınlatmada, LED ışık kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması ile sektör önemli bir değişime uğramış, dijitalleşme gereği nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka gibi ileri teknolojiler ile de dönüşüm göstermeye başlamıştır. Günümüzde farklılaşan çalışma ve yaşam koşulları sonucunda aydınlatma ve sağlık ilişkisi, insan odaklı aydınlatma gibi öne çıkan konular da bu dönüşümün önemini arttırmaktadır. Bu gelişimler ışığında 13. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nin ana teması “Aydınlatmada Dönüşüm” olarak belirlenmiştir.

Konuya ilişkin temel konu başlıkları, Aydınlatmada Dijital Dönüşüm, Aydınlatmanın Çevreye Etkisi, Aydınlatma ve Sağlık, İnsan Odaklı Aydınlatma, Ürün Tasarımında Dönüşüm, Aydınlatma Tasarımında Dönüşüm olarak belirlenmiştir. 13. Ulusal Aydınlatma Kongresi belirlenen altı konu başlığına ek olarak, ATMK’nin temsilcisi olduğu Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun (CIE) bölümlerini oluşturan; “görme ve renk, ışık ve ışınımın fiziksel ölçümü, iç ortam ve aydınlatma tasarımı, ulaşım ve dış aydınlatma uygulamaları, fotobiyoloji ve fotokimya, görüntü teknolojisi” genel konularının da ele alınacağı sunumlu bildiri ve/veya posterlere açıktır.

13. Ulusal Aydınlatma Kongresi’ne, yukarıda belirtilen alanlarda çalışan bilim insanlarını, kamu görevlilerini, sektör temsilcilerini, lisans ve lisansüstü düzeyde konuya ilgi duyan öğrencilerimizi davet ediyoruz. Katılımınız ve katkılarınız ülkemizde aydınlatmanın geleceği açısından değerli olacaktır.

Kongreye ilişkin daha detaylı bilgi ve kayıt için aşağıdaki bağlantı linkine tıklayabilirsiniz.

http://13uak.atmk.org.tr