15. RLC Günleri

Aydınlatma Türk Milli Komitemiz, IEEE YTÜ Öğrenci Klübü tarafından düzenlenen, Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Enerji ve Otomotiv sektörlerinin mercek altına alındığı 15. RLC Günleri’nde Stratejik Ortak olarak yer aldı. 19-21 Şubat tarihlerinde YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantılara Türkiye’nin tüm Üniversitelerinden öğrencilerin katılımının yanısıra, sektörün de ilgisi büyüktü. Öğrencilerimizin olağanüstü çalışmaları ile gerçekleşen bu görkemli organizasyonun son gününde ATMK Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil “Milli ve Bağımsız Enerji” panelinin moderatörlüğünü üstlendi. Schneider Elektric Satış Operasyonları ve Stratejik İlişkiler Direktörü Cihan Karamık ve SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın’ın konuşmacı olduğu panelde Türkiye’nin enerji durumu analiz edilerek, dışa bağımlılığın en aza indirilmesi, enerjinin yönetilmesi, katma değerli üretimlerin gerçekleştirilebilmesi için odaklanılması gereken Ar-Ge ve çalışma alanları üzerinde durularak genç mühendis adaylarına yön gösterici, ufuk açıcı bilgiler verildi.