ATMK 8. DÖNEM YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ...

ATMK 8. DÖNEM YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ...

12 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen "22.Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda katımcıların oyları ile seçilen 2017-2020 yılları arasında görev alacak "ATMK 8. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri"nin görev dağılımları 22 Şubat 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki gibi belirlendi

Başkan : Prof. Dr. Sermin ONAYGİL
Başkan Yardımcısı : Prof. Dr. Rengin ÜNVER
Genel Sekreter : Prof. Dr. Alpin YENER
Sayman : Prof. Dr. Banu MANAV
Üye: Kevork BENLİOĞLU
Üye: Nergiz ARİFOĞLU
Üye: Zeynep AKKAYA