Aydınlatma Türk Milli Komitemiz 25 yaşında….

Aydınlatma Türk Milli Komitemiz 25 yaşında….

Aydınlatma Türk Milli Komitemiz 25 yaşında….

Kuruluş öyküsü 1980’li yılların başında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin düşünce ve istekleri ile başlayan Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) resmi olarak 31 Ekim 1995 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Aydınlatma sektörünün uygulama ve üretime yönelik tüm paydaşlarını içine almayı hedefleyen ATMK, ilk yıllardaki akademik yapısını, geçen yıllar boyunca özel sektör, kamu ve akademi bileşenlerinden oluşan karma bir yapıya dönüştürebilmiştir.

ATMK yirmibeş yıldır ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel ve uygulamaya yönelik bilgilerin aydınlatma sektörüne yol gösterebilecek düzeye ulaştırılması çabası içindedir. Kurulduğu ilk yıldan itibaren üyesi olup Türkiye’yi temsil ettiği Uluslararası Aydınlatma Komisyonunda (CIE) elde edilen bilgi ve birikimlerin ulusal bazda ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması, proje uygulama süreçlerine katkı sağlanması komitemizin önem verdiği çalışmalar arasındadır. Düzenlediği veya katkı verdiği ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve fuar organizasyonlarında aydınlatma sektörünün tüm paydaşları ile bir araya gelinmesi, yeni gelişmelerin tartışılması, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

25 yıldır kesintiye uğramadan aktif olarak süregelen bu çalışmalar, şüphesiz siz değerli üyelerimizin komitemize olan inancı ve değerli katkıları ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle, ATMK kuruluşunda ve yönetiminde değerli katkılar sağlayan hocalarımıza, kurucu üyelerimize ve varlığınızdan güç aldığımız siz değerli üyelerimize Aydınlatma Türk Milli Komitesi 9. Dönem Yönetim Kurulu olarak en içten şükranlarımızı sunuyoruz.

Birlikteliğimizin uzun yıllar devam edebilmesi dileği ile…

 

9. Dönem Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL

Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı