ELECO 2022 Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı - ATMK Özel Oturumu: İnsan Odaklı Aydınlatma

ELECO 2022 Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı - ATMK Özel Oturumu: İnsan Odaklı Aydınlatma

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliği ile 24-26 Kasım 2022 tarihleri arasında “ELECO 2022 Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı” çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Konferans kapsamında 26 Kasım 2022 Cumartesi günü 14.00-15.00 saatleri arasında davetli konuşmacı olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil’in “Akıllı Şehir Kavramında Uyarlayıcı (Adaptif) Yol Aydınlatması Gereklilikleri” başlıklı sunumunun ardından, 15.00-16.30 saatleri arasında ATMK olarak düzenlediğimiz “ATMK Özel Oturumu”nda “İnsan Odaklı Aydınlatma” konusunu ele alan beş sunum gerçekleştirilecektir.

26 Kasım 2022 Cumartesi günü için yukarıda belirtilen bu iki etkinliğe ilişkin program detayları ve katılım linkleri aşağıda sunulmuştur.

“ELECO 2022 Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı” na ilişkin program ve oturum bilgilerine http://www.eleco.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Davetli Konuşma – 7

26.11.2022, Cumartesi, Saat 14:00-15:00

YouTube Bağlantısı: https://www.youtube.com/watch?v=oxhCz_H8R4g

Akıllı Şehir Kavramında Uyarlayıcı (Adaptif) Yol Aydınlatması Gereklilikleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rengin Ünver, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Oturum 26

26.11.2022, Cumartesi, Saat 15:00-16:30

Zoom Bağlantısı: https://zoom.us/j/92815646590

 

İnsan Odaklı Aydınlatma (ATMK Özel Oturumu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sermin ONAYGİL, İstanbul Teknik Üniversitesi

 

ID 104. İnsan Odaklı Aydınlatmada Yeni Göstergeler ve Etki Parametreleri

Sevda Aliparast, Sermin Onaygil, M. Berker Yurtseven

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü

 

ID 143. İnsan odaklı aydınlatmanın bireysel boyutları

Kazım Hilmi Or

Göz Hastalıkları Uzmanı

Serbest. Hamburg, Almanya

 

ID 77. Konutlarda İnsan Odaklı Aydınlatma Tasarımına İlişkin Bir Öneri

Egemen Kaymaz1, Banu Manav2

1Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

 

ID 194. Biyodinamik Aydınlatma ve Nörobilim

Canan Perdahçı1, Hakan Ünsalan2

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü

2Litpa Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul

 

ID 178. Çalışma Ortamlarında Işığın Görsel olmayan Etkilerinin İki Farklı Ölçme Yöntemiyle İncelenmesi

Şefika Pekin, Rengin Ünver

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü