Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Çalıştayı

Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Çalıştayı

UNESCO’nun “Işık ve Işık Temelli Teknolojiler”in daha iyi anlaşılması, benimsenmesi ve yararlı bir
şekilde kullanılması amacı ile 16 Mayıs tarihini “Işık Günü” olarak ilan etmesi üzerine, dünyada ve
ülkemizde düzenlenen bir seri etkinliklerden biri olarak Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından 15 Mayıs tarihinde Ankara’da aynı isimli bir Çalıştay gerçekleştirildi.
Fizik yoğunluklu olmasına rağmen, her diplinden ve Türkiye’nin her yerinden gelen öğrenci ve
araştırmacıların ilgi gösterdiği çalıştaya katılım sayısı 200’ün üzerinde oldu. Katma değeri yüksek,
istenilen özelliklere sahip aydınlatma elemanları üretmede çok ihtiyaç duyduğumuz “uygulamalı fizik”
ve “ileri malzemeler” konusunda çalışabilecek gençler ve deneyimli araştırmacılar ile birlikte
olabilmek umut vericiydi.
Komitemiz tarafından destek verilen bu çalıştayda ATMK Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin
Onaygil açılış konuşmalarının ardından yaptığı “Disiplinler arası bir konu: Aydınlatma ve Işık” başlıklı
sunumunda, ışık kaynağı üretiminden, armatür ve komponentleri boyutuna geçip, simülasyon ve
tasarımın önemine vurgu yaptı. LED teknolojisi ile aydınlatmada gelinen son durumu özetleyip,
dijitalleşme ve insan odaklı aydınlatma gelişimini anlattı. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu, CIE ve
ATMK hakkında bilgi verilen sunumun son bölümünde, temel bilimlerde çok değerli bilgi ve
deneyimlere sahip olan öğrenci ve araştırmacılara “aydınlatma sektörü”nde birlikte çalışma çağrısı
yapıldı. Bu yıl ilki başarılı bir şekilde gerçekleştirilen “Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Çalıştayı”nın her
yıl aynı tarihlerde tekrarlanmasına karar verildi.

Prof. Dr. Sermin Onaygil Sunum Özeti