ATMK Üyeleri

2 Onur, 2 Fahri, 88 Kişisel ve 79 Kurumsal olmak üzere üye sayımız toplam 171'e ulaştı.

Komitemizin bu gün için üye sayısı 92 kişisel, 79 kurumsal olmak üzere toplam 171'e ulaşmıştır. Üye artışımızı, Komitemizin amaçladığı akademik ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, sektörle iç içe olma arzusunun gerçekleştiğinin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz.  

ATMK ÜYE LİSTESİ