Bölümler

Aydınlatma Türk Milli Komitesi'nin, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) 'nundaki Division (Bölüm) çalışmalarına ilişkin genel içerikli sunum için tıklayınız...

Bölüm 1 - Görme ve Renk (Prof. Dr. Rengin Ünver)

Işığın ve aydınlatmanın fotometri, kolorimetri, renksel geriverim, görsel performans ve görsel değeri gibi konularıyla ilgili modelleri, standartları, spesifikasyonları ortaya koyan çalışmalar yapar.

Division (Bölüm) 1 Genel Bilgilendirme 2022 çalışması için tıklayınız...

Bölüm 2 - Işık ve Radyasyonun Fiziksel Ölçümü (Y. Müh. Kamuran Türkoğlu)

Mor ötesi, görülebilir ve kızılötesi radyasyonlar, global radyasyonlar, optik özellikli malzemeler ve armatürlerin (aygıtların) yanısıra fiziksel detektörler (algılayıcılar) ve incelenmesi gereken diğer cihazların değerlendirilmesi için gerekli standart işlemler üzerinde çalışır.

Division (Bölüm) 2 Genel Bilgilendirme 2022 çalışması için tıklayınız...

Bölüm 3 - İç Aydınlatma (Prof. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk)

Bina kullanıcılarının ısıl ve akustik konularla birlikte çevrelerinden memnuniyetlerini etkileyen görsel faktörleri inceler, doğal ve yapay aydınlatma ile ilgili tasarım kriterleri için klavuzlar hazırlar, CIE'nin diğer bölümlerinin iç aydınlatma için hazırladığı sonuçlarla bütünleşik olarak binaların iç aydınlatmaları için gerekli hesaplamalar ve tasarım teknikleri üzerinde çalışır.

Division (Bölüm) 3 Genel Bilgilendirme 2022 çalışması için tıklayınız...

Bölüm 4 - Ulaşım ve Dış Aydınlatma Uygulamaları (Prof. Dr. Sermin Onaygil)

Dış aydınlatma ve trafik sinyalizasyon aydınlatması konularında çalışır ve öneriler içeren yol gösterici yayınlar hazırlar. 

Division (Bölüm) 4 Genel Bilgilendirme 2022 çalışması için tıklayınız...

Bölüm 6 - Fotobiyoloji ve Fotokimya (Prof. Dr. Banu MANAV)

Görme olayının dışındaki fotokimyasal ve biyolojik sistemler üzerinde optik radyasyonların etkilerinin değerlendirilmesi üzerinde çalışır.

Division (Bölüm) 6 Genel Bilgilendirme 2022 çalışması için tıklayınız...

Bölüm 8 - Görüntü Teknolojileri (Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Berker YURTSEVEN)

Her türlü analog ve dijital görüntü cihazları, depolama ve görüntüleme araçları kullanılarak görüntülerin simülasyonu, işlem ve iletişimin optik, görsel ve boyutsal konuları için standartlar ve klavuzlar hazırlanması üzerinde çalışır.