EKİM 2022 - BÜLTENİ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi iş birliği ile 24-26 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “ELECO 2022 Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı” Düzenleme Kurulu tarafından komitemize özel oturum çağrısı ve daveti iletilmiştir.

http://www.eleco.org.tr/images/eleco2022logo2.png

Konferansın konuları ile aydınlatma alanındaki güncel gelişme ve araştırmalar dikkate alınarak, ışığın insan üzerindeki görsel, biyolojik ve duygusal etkilerini araştırarak, kullanıcıların konforunu ve iş verimini arttıran aydınlatma tasarımlarının gerçekleştirilmesini amaçlayan çalışmaların önemi son yıllarda arttığı için, ATMK özel oturumunun başlığı, “İnsan Odaklı Aydınlatma” olarak belirlenmiştir. Komitemizin planladığı ve halen hakem değerlendirme süreci devam eden özel oturumda yer alacak bildiri başlıkları ve bildiri sahipleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İnsan Odaklı Aydınlatmada Yeni Göstergeler ve Etki Parametreleri

Sevda Aliparast, Sermin Onaygil, M. Berker Yurtseven

Çalışma Ortamlarında Işığın Görsel olmayan Etkilerinin İki Farklı Ölçme Yöntemiyle Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

Şefika A.N. Pekin, Rengin Ünver

 

Biodinamik Aydınlatma ve Nörobilim

Canan Perdahçı, Hakan Ünsalan

Konutlarda İnsan Odaklı Aydınlatma Tasarımına İlişkin Bir Öneri

Banu Manav, Egemen Kaymaz

İnsan Odaklı Aydınlatmanın Bireysel Boyutları

Kazım Hilmi Or

Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil’in de davetli konuşmacısı olarak sunum yapacağı konferansla ilgili tüm detaylara http://www.eleco.org.tr/ adresi üzerinden erişebilirsiniz.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi olarak üyesi olduğumuz ve ülkemizi temsil ettiğimiz CIE- Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nda bölüm temsilcilerimizin desteği ile yıllardır devam ettirdiğimiz görevlerimizi, geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı arzu etmekteyiz. Bu kapsamda CIE’nin farklı bölümlerinde 2021-2022 dönemine ilişkin etkinlikler, yayımlanmış teknik raporlar, çalışma grupları, araştırma stratejileri, bir sonraki yıl faaliyet planları gibi bilgileri içeren bilgilendirme toplantısını 1 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz. Etkinliğimiz, CIE Yönetim Kurulu Başkanı Peter Blattner'ın “CIE’nin Vizyonu ve Gelecek Planları”nı aktaracağı sunumu ile İngilizce olarak başlayacak, ardından CIE Türkiye Bölüm Temsilcileri’nin Türkçe sunumlarıyla devam edecektir.

İç yapay aydınlatmaya ilişkin “TS EN 12464-1 IŞIK ve AYDINLATMA- Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması-

Bölüm 1: Kapalı Çalışma Alanları” standardı 2021 yılında güncelleştirilerek kullanıma sunulmuştur. Bu bağlamda, TS EN 12464-1:2021 standardına ilişkin değişiklikler konusunda üyelerimizi bilgilendirmeye yönelik olarak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Rengin ÜNVER tarafından 8 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminer duyuru ve bağlantı bilgileri üyelerimiz ile daha sonra paylaşılacaktır.

Prof. Dr. Banu Manav, CIE-Uluslararası Aydınlatma Komisyonu Division 6 (Bölüm 6) çalışmaları kapsamında Türkiye temsilcisi olarak görev yaptığı Fotobiyoloji ve Fotokimya” CIE Bölüm-6’nın; 9 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yıllık toplantısına katılım sağlamıştır. CIE ve Bölüm çalışmaları kapsamında son bir yılda gerçekleşen etkinlikler ile sürdürülen ve planlanan faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, Bölüm konuları kapsamında teknik komite ve raportörlerin yıllık çalışmaları incelenmiş; araştırma stratejileri tartışılmış ve yıllık faaliyet planlamaları yapılmıştır.

ATMK’nın iştirakçisi olarak yer aldığı İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek 17 Ekim 2022 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde kurulan “DESIGNHUB-İST Tasarım Eğitim ve Uygulama Merkezi” ziyaret edilerek ATMK yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AGİD-ATMK ortaklığında yürüttüğümüz “Üniversitelerimizde Aydınlatma Sektörü Tanıtım ve Aydınlatma Eğitim Programlarına Destek Projesi” kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir.

www.agid.org.tr ile www.atmk.org.tr web sitelerimizde yayınlanmaya başlanmış kurumsal üyelerimizden gelen staj ve iş fırsatları açık ilanlarının geçerliliğine ilişkin gerekli revizyon/ilaveler yapılmaktadır.

Aydınlatma alanında iş ve staj olanağından faydalanmak isteyen adaylar ile üyemiz olan firmalar arasında iletişim ortamı oluşturacak bu platforma destek vermek isteyen üyelerimiz, kurumlarındaki pozisyonun adını, tanımını ve istenen özellikleri ATMK veya AGİD sekreterliğine iletebilmekte ya da doğrudan öğrenciler ile bağlantı kurabilmektedir.

Aydınlatma Türk Milli Komitemiz 27 yaşında…

Kuruluş öyküsü 1980’li yılların başında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin düşünce ve istekleri ile başlayan Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) resmi olarak 31 Ekim 1995 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

27 yıldır kesintiye uğramadan aktif olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımız, şüphesiz siz değerli üyelerimizin komitemize olan inancı ve değerli katkıları ile gerçekleşebilmektedir. ATMK kuruluşunda ve yönetiminde değerli katkılar sağlayan hocalarımıza, kurucu üyelerimize ve varlığınızdan güç aldığımız siz değerli üyelerimize Aydınlatma Türk Milli Komitesi 9. Dönem Yönetim Kurulu olarak en içten şükranlarımızı sunuyoruz.