KASIM 2023 - BÜLTEN

XI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu (XI. AYSEM)

“XI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu (XI. AYSEM)”, Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi iş birliği ile “VII. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi” etkinlikleri kapsamında, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 2 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

“VII. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi”nin 1 Kasım 2023 tarihinde yapılan açılış konuşmalarında ATMK Başkanı Prof. Dr. F. Rengin Ünver de yer almıştır.

lindiği üzere, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ile iş birliğimiz 2001 yılında İzmir Şubesi ile başlamış, 2003 yılında Diyarbakır ve 2005 yılında Ankara şubeleri ile devam etmiştir. 2007 yılından bu yana, düzenli olarak iki yıl aralıklarla ATMK-EMO İzmir Şubesi’nin ortak çalışmaları sürdürülmektedir. Bu bağlamda, 22 yıllık birlikteliğimizin giderek artmasını diliyoruz.

 

ATMK Başkanı Prof. Dr. F. Rengin Ünver ve EMO İzmir Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Tamer’in açılış konuşmaları ile başlayan XI. AYSEM, Onursal Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Ş. Küçükdoğu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. F. Rengin Ünver’in yönettiği oturumlar ile devam etmiştir. 

I. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’nda ağırlıklı olarak üyelerimizin hazırladığı sözlü bildiriler ve firma sunumları yer almıştır. İç yapay ve doğal aydınlatma, yol aydınlatması, aydınlatmada enerji kullanımı, aydınlatma tasarımı, aydınlatmada otomasyon ve kontrol stratejileri vb. konuların ele alındığı, kalabalık ve ilgili bir izleyici kitlesinin bulunduğu Sempozyum’da aydınlatma gereksinimlerinden söz edilerek çeşitli açıklamalar ve bilgi alışverişleri gerçekleştirilmiştir.
XI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’nun bildiri metinlerine https://etuk.org.tr/ bağlantı adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

ATMK KURUMSAL ÜYE BULUŞMASI İZMİR

1 KASIM 2023 tarihinde, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde, İzmir bölgesinde bulunan bazı kurumsal üyelerimizle bir iletişim toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, ATMK adına Prof. Dr. F. Rengin Ünver, Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Prof. Dr. Mehmet Ş. Küçükdoğu katılmıştır. Toplantıda ATEL Aydınlatma-Hamdi Ataoğlu, İbrahim Şahin, Fuat Ardıç; BALDEM Elektrik-Burak Demiral; CEMDAĞ Aydınlatma-Oskay Pala, Sinem Akgün; TURAY Aydınlatma-Uğraş Esen, OMEGA Elektronik-Mümtaz Bademli yer almışlardır. Ayrıca kongre ve sergide yer alan, komitemize ilgi duyan bazı paydaşlarımız da (Black Light Elektronik – Rıdvan Akdemir, Lidacon Aydınlatma – Çağdaş Baytekin, Bolem Elektrik – Macit Mutaf) toplantımıza dinleyici olarak katılmışlardır.

Söz konusu iletişim toplantısında armatür tasarımı-üretimi, ulusal ve uluslararası ilişkiler, aydınlatma tasarımı, özel ve kamu kuruluşları ilişkileri gibi aydınlatma alanındaki güncel konular ele alınmış, sorunlar ve olası çözümler tartışılarak verimli paylaşımlar gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) SEMİNERİ

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin (İFSAK) talebi üzerine, ışık günü için kurguladıkları bir atölye çalışması katılımcılarına, ATMK adına Prof. Dr. F. Rengin ÜNVER tarafından 20 Kasım 2023 tarihinde “Görsel Algı, Işık, Aydınlatma ve Fotoğraf” başlıklı çevrimiçi bir sunum gerçekleştirilmiştir.

ATMK AYDINLATMA SEMİNERİ 2023-2

ATMK tarafından birincisi 2014 yılında düzenlenen seminerlerin on dördüncüsü, 27 Kasım 2023 tarihinde başladı. 15 katılımcı ve 8 eğitmen ile aydınlatmanın temel ilkeleri ve kavramlarının yanı sıra, ışık kaynakları, LED’ler, iç ve dış aydınlatma tasarımı, aydınlatma hesapları, mevzuatlar vb. konularında güncel bilgi ve doküman içeriğinden oluşan temel eğitim programı 6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecektir.

 

ATMK – AGİD Yönetim Kurulu Üyeleri Biraraya Geldi…

14 Kasım 2023 tarihinde ATMK ve AGİD - Aydınlatma Gereçleri ve İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri AGİD ofis binasında bir araya geldiler. Toplantıda, iki kurum arasındaki ilişkiler değerlendirilmiş, mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi amacıyla gerekli olan hedef ve adımlar görüşülmüştür.