MAYIS 2024 - BÜLTEN

16 Mayıs Uluslararası Işık Günü 2024

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) un önerisi ile 2018 yılından itibaren, her yıl 16 Mayıs günü “Uluslararası Işık Günü” olarak kutlanmaktadır. Işık gününün hedefi eğitim kurumları, bilimsel/kar amacı gütmeyen dernekler, teknoloji platformları, özel sektör gibi paydaşları bir araya getirmek ve konuya farkındalık yaratmak olarak özetlenebilir. 

Bu kapsamda, ışık günü için yapılan etkinliklerde ışık ve ışık temelli teknolojilerin, bilim, kültür ve eğitim alanlarında oynadığı role dikkat çekilmesi vb. konular ele alınmıştır. Komitemiz (ATMK) ve Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) tarafından bu yıl da ışık ve aydınlatma konusunda toplantılar, yarışmalar vb. temalarda çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

Komitemizin tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen ışık günü kutlaması kapsamındaki ilk etkinlikte, 2023 – 2027 dönemi (CIE) Başkanı Jennifer Veitch The CIE looking back, looking ahead: Celebrating 100 years of V(λ) and previewing new developments başlıklı ingilizce sunumu ile CIE’nin çalışmaları ve işleyişi hakkında güncel bilgileri aktarmış, bu dönem CIE Yönetim Kurulu’nda görev yapan Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Sermin Onaygil de konuyla ilgili Türkçe bilgilendirmeleri ile katkı sağlanmıştır. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu- CIE Özel Webinarı’nın kaydına ATMK YouTube kanalı üzerinden erişilebilir.

23 Mayıs 2024 tarihinde ışık günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz ikinci etkinlikte, Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Rengin Ünver, Uluslararası Işık Günü’nün tarihsel geçmişine ilişkin bilgilendirici bir sunum yapmıştır. Etkinlik kapsamında Karanlık Gökyüzü Derneği (IDA) tarafından “Karanlık Koruyucusu” olarak ödüllendirilen aydınlatma tasarımcısı Kerem Ali Asfuroğlu Karanlık Ufuklar başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. F. Rengin Ünver’in bilgilendirme sunumuna https://www.atmk.org.tr/ web adresi üzerinden, Webinarı’nın kaydına ATMK YouTube kanalı üzerinden erişilebilir.

ATMK Yönetim Kurulu Üyelerimizden, Aydınlatma Tasarımcısı Y. Mimar Nergiz Arifoğlu, ışık günü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde, Prof. Dr. Seçil Şatır'ın daveti ile bir konferans verdi. Mimarlık ve İç mimarlık öğrenci ve hocalarının katılımı ile gerçekleşen, Işığın Mekandaki Gücü konulu konferansta, ATMK'nin çalışmaları ile Işık Günü anılırken, farklı mimari mekan örnekleri üzerinden ışığın açısı, konumu, tipi vb. gibi parametreler ile mekansal boyuta etkileri ve mekandaki gücü anlatıldı.

“PELSAN Aydınlatma Fabrika ve Laboratuvar Gezisi”

Uluslararası Işık Günü etkinlikleri kapsamında 28 Mayıs 2024 tarihinde, kurumsal üyelerimizden “PELSAN Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.” firmasının daveti ve ev sahipliğinde “PELSAN Aydınlatma Fabrika ve Laboratuvar Gezisi” gerçekleştirilmiştir.

Komitemiz kurumsal üyelerimiz ile yüz yüze buluşmaların yanı sıra, kurumsal üyeler ile kişisel (akademisyen) üyeleri tanıştırarak sanayi-üniversite paylaşımları için de ortam oluşturabilmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda kurumsal üyelerimizin üretim yeri, laboratuvar ya da showroom’unu ev sahipliği ile ziyarete açarak ATMK Kişisel (Akademisyen) Üyeler ile birlikte belli periyotlarda sizleri buluşturmayı arzu ettikleri durumda komitemiz sekreterliği ile iletişime geçmelerini rica ederiz.

Uluslararası BalkanLight 2024 Konferansı

28-29 Kasım 2024 tarihlerinde, ATMK ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Light + Intelligent Building Fuarı ile eş zamanlı olarak Future of Lighting: Efficient and Intelligent temasıyla gerçekleştirilecek Uluslararası BalkanLight 2024 Konferansı'na 21 farklı ülkeden 76 adet bildiri özeti iletilmiştir.

En az iki hakem tarafından değerlendirilen bildiri özetlerinin değerlendirmeleri yazarlara iletilmiş ve tam metin bildiri gönderme süreci başlatılmıştır. Tam metin üzerinden seçilecek bildirilerin hakem değerlendirme süreçleri sonrasında, YTÜ Mimarlık Fakültesi dergisi MEGARON’da yayınlanacaktır.

Uluslararası BalkanLight 2024 Konferansı’na sponsorşuk desteği veren ATEL AYDINLATMA, GRUP İMAJ AYDINLATMA, BEŞ A ELEKTRİK, EEC ELEKTRONİK’e teşekkür ediyor, diğer kurumsal üyelerimizi de yanımızda yer alarak kongreye destek olmaları konusunda davet ediyoruz. Konferans ile ilgili bilgi ve gelişmelere balkanlight2024.atmk.org.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.

ATMK 15. Temel Eğitim Semineri 2024

ATMK tarafından birincisi 2014 yılında düzenlenen seminerlerin on beşincisi, 29 Nisan – 9 Mayıs 2024 tarihleri arasında 14 katılımcı ve 8 eğitmen ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

On beşinci kez düzenlenen eğitim seminerinde sekiz eğitmenimiz Aydınlatma Tasarımı, Işık ve Görme, Işık Üretimi, Işık Kaynakları, LED ve Aygıtlar, Aydınlatmada Nicelik, Nitelik ve Standartlar, Enerji Etkin Tasarım ve Doğal Aydınlatma, Yol Aydınlatması, Kent Aydınlatma, İç ve Dış Aydınlatma Hesapları ve Uygulamaları konularındaki güncel bilgileri aktarmış ve 16 Mayıs 2024 tarihinde de Seminer Değerlendirme Sınavı yapılmıştır.

ATMK Özel Konulu İç Aydınlatma Eğitimi Ekim ayında başlıyor!

Temel Eğitim Semineri’ne katılımın ön koşul olacağı “ATMK Özel Konulu İç Aydınlatma Eğitimi” 7-17 Ekim 2024 tarihleri arasında başlıyor. Seminer içeriği ve programla ilgili bilgileri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşıyor olacağız.

ATMK ÜYE BULUŞMA GÜNLERİ

8 Mayıs 2024 tarihinde İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde İstanbul Bölgesi’nde bulunan bazı kurumsal üyelerimizle buluştuk. Toplantıya, ATMK Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. F. Rengin Ünver, Prof. Dr. Sermin Onaygil, Dr. Öğr. Üyesi M. Berker Yurtseven, Nergiz Arifoğlu ve Yurdem Göğüş; kurumsal üyelerimizden Pelsan Aydınlatma’dan Reşit Göğüş; Ledvance Türkiye’den Serkan Özkök; Grup İmaj Aydınlatma’dan Pelin Girit-Hilal Begüm Özdemir; Kitoko Aydınlatma’dan Ali Kerem Tekelioğlu-Seray Kiriş katılmıştır.

Mayıs ayında üye buluşma toplantımızın ikincisi, 22 Mayıs 2024 tarıhinde gerçekleştirdik. Toplantıya, ATMK Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. F. Rengin Ünver, Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Dr. Öğr. Üyesi M. Berker Yurtseven; kurumsal üyelerimizden LİTPA Aydınlatma’dan Hakan Ünsalan, Kaan Tayfun, Megatek Elektronik’ten Ömür Bozma, ICELED Elektronik’ten Emre Yılmaz katılmıştır.

Gerçekleştirilen bu toplantılar kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde, özel ve kamu kuruluşları ile ilişkiler, aydınlatma sektöründeki sorunlar ve olası çözümler, üyelerimizin soru ve önerileri, yeni dünya düzenindeki ulusal ve uluslararası faaliyetlerimiz, yeni projelerimiz gibi konular ele alınmış, karşılıklı bilgi paylaşımı yapılmıştır.

ATMK Kurumsal Üye Buluşmaları toplantılarının bu amaç doğrultusunda, üyelerimizle on beş gün aralıklarla tekrarlanması hedeflenmektedir. Bu toplantılarımızda, siz değerli üyelerimizi aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

CIE – Uluslararası Aydınlatma Komisyonu, Yeni yapılanması yeni stratejileri ile 100. yaşını kutlamaktadır. Uluslararası Işık Günü kapsamında, 16 Mayıs Perşembe günü, CIE Başkanı Dr. Jennifer Veitch BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Bakış başlıklı bir web semineri gerçekleştirmiştir. Toplantıya ATMK adına Başkanımız Prof. Dr. Rengin Ünver katılmıştır.

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun (CIE, Commission International d’Eclairage), Görme ve Renk konulu 1. Bölüm’ ünün Yönetim Kurulu ve Teknik Komite toplantıları 31 Mayıs 2024-1 Haziran 2024 tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentinde çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Türkiye Temsilcisi olan Prof. Dr. Rengin Ünver, CIE 2024-Bölüm 1 toplantılarına ve oy kullanım süreçlerine çevrimiçi olarak katılım sağlamıştır.