NİSAN 2021 BÜLTENİ

2017 Paris UNESCO 39. Genel Konferansında aydınlatma ve aydınlatma temelli teknolojilerin, bilim, kültür, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında oynadığı temel rolün küresel bazda ele alınması ve etkinlikler yapılarak farkındalığın artırılması amacı ile her yıl 16 Mayıs tarihinin “Uluslararası Işık Günü” olarak kutlanması kabul edilmiştir. Bu doğrultudaki çalışmaları destekleyen ve etkinlikler düzenleyen kurumlar arasında Aydınlatma Türk Milli Komitemiz de (ATMK) yer almakta ve üç yıldır bu kapsamda faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bu etkinlikler çerçevesinde, 5-12 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Uluslararası Karanlık Gökyüzü Haftası"nda 8 Nisan 2021 tarihinde Aydınlığın İçindeki Karanlıkbaşlıklı bir Webinar gerçekleştirdik. Moderatörlüğünü ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil’in yaptığı etkinlikte, ATMK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Ünver ile kurumsal üyemiz ve Uluslararası Karanlık Gökyüzü Derneği (IDA) Türkiye Delegesi Mümtaz Bademli’nin yaptıkları sunumlarla Işık Kirliliği konusu kapsamlı bir şekilde ele alındı. Komitemiz YouTube kanalı üzerinden https://youtu.be/Ww1X-6rBfWc bağlantı adresi ile webinar kayıtlarına erişim sağlanabilmektedir.

24 Mart 2021 tarihinde İngilizce olarak gerçekleştirdiğimiz "Future Lighting Trends (Aydınlatmada Gelecek Trendleri)" başlıklı Webinarımıza da yine Komitemiz YouTube kanalı üzerinden, https://www.youtube.com/playlist?list=PL1PcufpEhrKT1GKDHpf_sUNEEKmxkl7ec bağlantı adresi ile ayrıca konuşmacılarımızın sunumlarına web sayfamız üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

6-7 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM), Yeşilköy İstanbul’da yüz yüze ve/veya çevrimiçi gerçekleştirilmesi planlanan 13. Ulusal Aydınlatma Kongresi’ne bildiri özeti son gönderim tarihi 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kongreye ilişkin detaylı bilgi ve kayıt için http://13uak.atmk.org.tr erişim adresini kullanabilirsiniz.

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun yeni uygulaması olarak Ulusal Komitelerin üyelerine bazı CIE yayınlarına ücretsiz ulaşım olanağı sağlanmaktadır. Bu uygulama kapsamında “CIE 227 – 2017 Lighting for Older People and People with Visual Impairment in Buildings” başlıklı Teknik Rapor Komitemize iletilmiştir. Sadece kurumsal ve kişisel üyelerimizin kullanım hakkıyla sınırlı olan bu dokümana ulaşmak isteyen üyelerimiz atmktr@gmail.com adresine e-posta ile başvurabilirler.


NİSAN 2021 BÜLTENİ-11