OCAK 2016

OCAK 2016

Kuruluş tarihimizden sonraki ilk Genel Kurulumuzun yapıldığı 1996 yılından bu yana Yönetmeliğimizde yer alan amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, her yıl değerli Genel Kurul üyelerimizin görüş ve onaylarınıza sunmaktayız. Üyelerimizden aldığımız eleştiri, destek ve ivme ile bugün gerek ulusal, gerekse uluslararası platformlarda önemli başarılar elde edebildiğimiz kanısındayız. Bu başarının, başta Yönetim Kurullarımızda değişik dönemlerde görev alan üyelerimiz olmak üzere, Değerli Genel Kurul üyelerimizin özverili görev anlayışları, çabaları ve çok değerli katkılarının bir ürünü olduğu ortadadır.

     

     

2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/3-m maddesi bağlamında, 31 Ekim 1995 tarih ve 22449 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış yönetmeliğimizin 6. Maddesi uyarınca, her yılın Ocak ayı içinde yapılması gereken “Olağan Genel Kurul” toplantılarımızın yirmi birincisi olan bu toplantıda “7. Dönem Yönetim Kurulu”nun 22 Ocak 2015 – 21 Ocak 2016 tarihleri arasındaki gerçekleştirdiği faaliyetleri yönetmeliğimizin 7. Maddesinin d) fıkrası uyarınca üyelerimizin görüşlerine sunuldu. 

 

     

      

Bu amaçla, 21 Ocak 2016 tarihinde İTÜ Taşkışla Binası 127 no'lu Kurul Odası'nda "ATMK 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi. ATMK'nın 2015 yılı faaliyet ve mali raporları üyelerimizin bilgisine sunuldu. 

ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin ÜNVER'in sunuşu için tıklayınız...

ATMK 2015 yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız...

ATMK 21. Genel Kurul Tutanağı için tıklayınız...

Özverili çalışmaları nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerimize ve sekreterliğimize, bu çalışmalarımızı daima destekleyen ve yanımızda olan değerli üyelerimize teşekkür ederiz.