Amaç ve Görevleri

  • Türkiye’de Aydınlatma alanında ilerlemeleri ve çalışmaları özendirmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak,

  • Türkiye’den üye kuruluş olarak “International Commission on Illumination”a katılmak, Türkiye’yi bu birlik nezdinde temsil etmek,

  • Birliğe üye diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ve ilişkiler kurmak ve bunlarla amaç ve imkanları içinde işbirliği yapmak,

  • Aydınlatma bilim ve uygulamaları alanında yararlanılan araçlar, yöntemler ve kuramsal konular üzerinde yoğunlaşan çalışmaları özendirmek, meslek içi eğitim faaliyetlerini organize etmek ve yönetmek.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi kuruluş amaçları doğrultusunda aydınlatma ile ilgili alanlarda ülke kalkınmasına, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik akademik ve teknolojik çalışmalar yapılması için önderlik etmeye özen göstermiştir. Bu bağlamda, üç uluslararası, onbir Ulusal Aydınlatma Kongresi düzenlemiş, çok sayıda bilimsel toplantı ve eğitim çalışmalarına destek vermiş, başta üniversiteler, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD), sanayi odası, ticaret odası, elektrik mühendisleri odası vb. kuruluşlarla işbirliği yapmıştır. Verimli aydınlatma çözümleri üretilebilmesinde eğitimin önemli olduğu görüşünde olan Milli Komitemiz, 2014’te başlattığı “aydınlatma eğitimi seminerleri” nin yedisini tamamlamış olup, bu çalışmalarını genişleterek devam etme kararındadır. ATMK, sektörün bilgi alt yapısını kuvvetlendirmek amacıyla yılda iki kez seminerler düzenlemektedir. Aydınlatma disiplininde çalışan ve sektörde yer alan akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve uygulamacıları bir araya getiren ATMK, 2014 yılında başlattığı beş günlük “Aydınlatma Seminerleri”nin sekizincisini de yeni tamamlamıştır. Geçen süre içinde 164 kişiye eğitim verilen temel konular içerikli bu seminerler, katılımcıların talepleri doğrultusunda devam edecektir. Temel eğitime katılanlara yönelik, farklı aydınlatma konularında daha detaylı bilgilerin verileceği özel konulu eğitim programlarının düzenlenmesi de planlanmaktadır.