Genel Kurul

Genel Kurul, üyelerin tamamından oluşur. Genel Kurul, zorunlu neden olmadıkça her yıl Ocak ayında ve Başkan’ın çağrısı üzerine uygun bir yerde çoğunluk koşulu aranmaksızın toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde, başka zamanlarda da ve aynı yolla toplantılar düzenlenebilir. Toplantı çağrıları, mümkün olan bütün hallerde en az iki ay önce yapılır. Genel Kurul her toplantıda kendine bir oturum başkanı seçer.

Yönetmeliğimizin 7. maddesinin d) fıkrası uyarınca her yıl hazırladığımız faaliyet raporlarımıza aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz...
 
Belgeler

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2017 YILI FAALİYET RAPORU

2018 YILI FAALİYET RAPORU (Sunum)

2019 YILI FAALİYET RAPORU (Sunum)

2020 YILI FAALİYET RAPORU

2020 YILI FAALİYET SUNUMU

2021 YILI FAALİYET RAPORU

2021 YILI FAALİYET SUNUMU

2022 YILI FAALİYET RAPORU

2022 YILI FAALİYET SUNUM

2023 YILI FAALİYET RAPORU

2023 YILI FAALİYET SUNUM