Tarihçe

1900 Paris sergisi kapsamında düzenlenen “Uluslararası Gaz Kongresi”nde, Işık Ölçüm’le ilgili bir Uluslararası Komisyonun kurulması kararı alınarak, 1903 yılında Fransa, Almanya, İngiltere, Avusturya-Macaristan, Belçika, İtalya, Hollanda, İsviçre ve A.B.D.'nin katılımı ile “The Photometric Commission” kurulmuştur. Periyodik toplantılarını 1903, 1907 ve 1911’de Zürih’te yapan komisyonun, 1913’de Berlin’deki toplantısında faaliyet alanını genişletilerek “Uluslararası Aydınlatma Komisyonu” adıyla yeni bir Kuruluşa dönüşmesine karar verilmiştir.

Bu kararla Komisyonun yapısı değiştirilerek, ülkelerin belirli sayıda gaz mühendisleri ile değil, aydınlatmanın çeşitli konuları ile ilgilenen kişilerin oluşturduğu “Ulusal Komite”lerle temsil edilmeleri uygun bulunmuştur.

Ulusal Komitelerin temsilcileri, diğer üye ülkelerin aydınlatma uzmanları ile biraraya gelerek aydınlatmanın çeşitli konularında görüşmeler yapmak ve uluslararası anlaşmalarla ortaya çıkarılan tavsiye kararları almak gibi önemli roller üstlenmişlerdir.

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun çalışmalarında üye ülkelerin Ulusal Komite’lerinin işlevlerinin ne denli önemli olduğu açıktır. Ulusal Komitelerin ülkelerindeki ışık ve aydınlatma ile ilgili kişi ve kuruluşlarla iletişim içerisinde ve onları Uluslararası platformda temsil eden bir kuruluş olma görevlerinin yanısıra, Uluslararası teknik etkinliklere katılım ve katkıda bulunma gibi sorumlulukları da vardır. Ulusal Komitelerin uluslararası platformlara çıkmadan önce; kendi ülkelerinde ışık ve aydınlatma ile ilgili bilim, teknoloji, standartlaşma ve sanat konularıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma, ilgili kişiler ile iletişim içinde bulunma, bu kişilerin diğer ülkelerdeki kişi ve kurumlarla bilgi alışverişine yardım etme, ülkede üretilen, geliştirilen bilgi ve ürünlerin uluslararası platforma aktarılmasını, tartışmaya açılmasını özendirme ve organize etme gibi işlevleri de yerine getirmeleri gerekmektedir.

İlk kez 16 Şubat 1982’de Maçka Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'nda yapılan bir toplantıda Ulusal Komitemizin olabildiğince kısa sürede kurularak, faaliyete geçmesi konusunda görüş birliğine varılmış olmasına rağmen "Aydınlatma Türk Milli Komitesi" ancak 1995 yılında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/3-m maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu adına 31 Ekim 1995 tarih, 22449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.