Üyelik

Aydınlatma Türk Milli Komitesi Kişisel ve Kurumsal Üyelik işlemleri ATMK Yönetmeliği'nce belirtilen esaslara göre yapılmaktadır.

Buna göre;

Madde 4- a) Madde 3’deki tanıma giren bilim dallarında, öğretim ve araştırma kurumlarında çalışanlardan, bilimsel ve teknolojik nitelikte araştırma ve yayınları olanlardan T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile Aydınlatma alanında araştırma ve uygulama ile ilgili kuruluşlar üyeliğe kabul edilebilirler. Bu kuruluşlar Milli Komite’de seçecekleri birer üye ile temsil edilirler.
b) Bir kişi ya da kuruluşun üye seçilebilmesi için, iki üye tarafından önerilmesi ve bu önerinin Yönetim Kurulu’nca onaylanması gerekir.
c) Genel Kurul’ca aksine bir karar alınmadıkça üyeler aidat öder.

Madde 5- a) Hiçbir kimse komite üyeliğinin devamına zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahip olup üyelikten ayrılma istemini yazıyla bildirmelidir. Ölüm, ya da yasal nedenlerle bu gibi kuruluşlara üye olma hakkını kaybetmek durumlarında üyelik ya da tüzel kişi temsilciliği kendiliğinden düşer.
b) Komitenin yönetmeliğine ve amaçlarına aykırı tutumları ve durumları görülen üyeler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Ayrıca ödentilerini düzenli olarak ödemeyenler, Yönetim Kurulunca yazı ile uyarılırlar ve borçlarını bir yıl içinde ödememeleri durumunda üyelikten çıkarılırlar. Bu kararlara karşı, Genel Kurul’a itirazda bulunabilir. Genel Kurul kararı kesindir.


Üyelik Aidatları

11 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen ATMK 29.Olağan Genel Kurulu’nda, ATMK üyelik aidatı ile ilgili olarak;

“2024 dönemi için kişisel üyeliğin 300 TL, kurumsal üyeliğin 4500 TL, ilk üç ayda yapılan kurumsal ödemelerin 4000 TL olarak tahsil edilmesine" oy birliği ile aynen kabul edilmiştir.

Aidat için ilgili banka hesap bilgileri

Hesabın adı: Aydınlatma Türk Milli Komitesi 
Hesap numaraları:
TL hesabı : 1199 3090463
USD hesabı: 1199 0003438
Euro hesabı: 1199 24559

SWIFT code: ISBKTRIS
Uluslararası Hesap No Kodları (IBAN kodu):
TL. için : TR 740006400000111993090463
USD için : TR 360006400000211990003438
EURO için : TR 320006400000211990024559

Türkiye İş Bankası, Yıldız Teknik Üniversitesi Şubesi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Barboros Bulvarı
Beşiktaş 34750 - İstanbul

Banka yetkilisi: Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Berker YURTSEVEN, ATMK Saymanı