09-15 Ocak 2023 Enerji Verimliliği Haftası

09-15 Ocak 2023 Enerji Verimliliği Haftası

2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda ATMK olarak enerji kaynaklarımızın ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği" alanlarında kamu farkındalığının artırılması çerçevesinde 09-15 Ocak 2023 tarihlerini Enerji Verimliliği Haftası olarak kutluyor ve sizleri de aşağıdaki bağlantı linkinde yer alan görsel ve videoları yayınlayarak bu farkındalığa destek olmaya davet ediyoruz

ETKB Enerji Verimliliği Videolarının Linki:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwe.tl%2ft%2dgVgE8kAQZf&umid=2C853FF8-EF27-E705-B5D5-B4B6B6AE7CFD&auth=35c995806b295ab1abcdffabf32cb39ffa3683fb-7f962b748359a5454deb4473b9960f735cc7cf25

 

ETKB Enerji Verimliliği Afişlerinin Linki:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwe.tl%2ft%2drSc6VgiTLN&umid=A0CE8C45-EF23-2605-9FA9-BE80B7EAA7A8&auth=2b57225d7664c366d69468155888f41ab3ea5881-f385205bb416f4303926e3b0df116686f211259a