13.ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ DAVETLİ KONUŞMACISI : JOHN O'HAGAN

13.ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ DAVETLİ KONUŞMACISI : JOHN O'HAGAN

John O'Hagan, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu'nda (CIE) standartlar başkan yardımcısı görevindedir. Bunun yanında Birleşik Krallık Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı tarafından desteklenen bir yürütme ajansı olan Public Health England'da lazer ve optik radyasyon dozimetri Grubuna başkanlık etmektedir. Grubun ana rolü, insanların lazer ışınlarına ve optik ışınlara maruz kalmasıyla ilişkili sağlık sorunları (olumlu veya olumsuz) hakkında hükümete ve diğer kuruluşlara tavsiyelerde bulunmaktır. Bu grup, temel araştırmalar yürüterek tavsiyeler geliştirmekte, ulusal ve uluslararası standart çalışmalarını desteklemektedir. John O’Hagan ayrıca Loughborough Üniversitesi Lazer ve Optik Radyasyon Güvenliği alanında Misafir Profesör, Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu Bilimsel Uzman Grubunun bir üyesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün iyonize olmayan radyasyon için temel güvenlik standartlarını geliştiren çekirdek gruptadır.