ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI 2022

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI 2022

2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen “IPA13 / CS05 IPA 2013 Projeleri Çıktılarının Görünürlüğü ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Kamu Farkındalığının Artırılması Projesi” ile hazırlanan farkındalık planı çerçevesinde enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla 10-16 Ocak 2022 tarihleri arasında kutlanmakta olan Enerji Verimliliği Haftası’na ilişkin, "Aklınla Verimli Yaşa" mottosu ile hazırlanan görsel ve medya dosyalarına aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden erişebilirsiniz.

Erişim Linki:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwe.tl%2ft%2deSTyYAzVYg&umid=AA4002FD-D28E-8305-A670-66E94DBA95DE&auth=2b57225d7664c366d69468155888f41ab3ea5881-c1e0597ccd84a7b4a56e86d3a313d625f11880fc