EKİM 2017

EKİM 2017

IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de ATMK ve EMO işbirliği  ile gerçekleştirildi.

2001 yılında her iki yılda bir farklı bir şehirde düzenlenmesi amaçlanarak ATMK-TMMOB EMO işbirliği ile yapılandırılan “Aydınlatma Sempozyumu”nun ilki İzmir’de gerçekleştirildikten sonra ikincisi Diyarbakır’da, üçüncüsü de Ankara’da yapılmıştır. Daha sonra sürekli EMO İzmir Şubesi tarafından sahiplenilip, iki yılda bir gerçekleştirilen “Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi” kapsamında düzenlenmeye başlanmıştır. 

     

ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil’in Kongre Açılışında yaptığı konuşmasında belirttiği gibi, kuruluş amaçlarından biri “aydınlatma sektöründe farklı alanlarda çalışan kişileri bir araya getirip, yeni gelişmeleri tartışarak karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak” olan Aydınlatma Türk Milli Komitesi, Aydınlatmanın Elektrik Mühendisliğindeki öneminin ve gerekliliğinin ortaya konulabilmesinde katkı sağladığına inandığı Sempozyuma önem vermekte ve büyük bir istekle katkı sağlamaya devam etmektedir.

18 – 19 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen ana teması “Akıllı Şehirler ve Aydınlatma” olan IX. Aydınlatma Sempozyumu’nda iki gün boyunca 19 bildiri sunulmuş, LED ömür ve Aydınlatma Projelerinin akıllı tasarımı konularında iki özel sunum ile özel sektör tarafından altı proje uygulaması tanıtımı yapılmıştır. Yoğun izleyici katılımı olan sempozyumdaki sunumların önemli bir bölümü ATMK üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

ATMK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Ünver’in de yer aldığı “Aydınlatmada Ölçme ve Değerlendirme” başlıklı özel oturumda aydınlatmanın ölçülebilir ve kontrol edilebilir somut bir bilim dalı olduğu vurgulanmış, aydınlatma uygulamalarının standartlara uygunluğunun kontrolü konusunda yapılması gerekenler tartışılmıştır.
Ülkemiz 22-27 Ekim 2017 tarihlerinde Güney Kore Jeju’da gerçekleştirilen CIE toplantısında ATMK tarafından temsil edildi. 

 

ATMK’nın 1996 yılından beri üyesi olduğu Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’nun Mid-Term (ara dönem) Toplantısı “Smarter Lighting for Better Life” temalı Uluslararası Konferans ve 1,2,3,4,6 nolu Division (bölüm) yıllık toplantıları ve ilgili Teknik Komite toplantıları ile birlikte 22-27 Ekim 2017 tarihlerinde Güney Kore’nin Jeju adasında gerçekleştirildi. Uluslararası aydınlatma Komisyonu, Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin değiştiği Genel Kurul toplantılarını her dört yılda bir yaparken, ara yıllar olan ikinci yıllarda da Mid-Term toplantılarını gerçekleştirmektedir. Bu Mid-Term toplantılarında CIE’nin stratejisi, yürütülen çalışmalar, teknik, bilimsel, finanslar konular hakkında bilgiler verilip kararlar alınırken, bir sonraki dönemde Başkanlık görevine gelecek kişi de belirlenmektedir. 

Ara dönemde seçilen iki yıl sonrasının Başkanı, bu iki yıllık dönemde o andaki CIE Başkanı ile birlikte çalışmakta, gelecekteki görevine hazırlanmaktadır. CIE’nin 2015-2019 yılları arasında Başkanı olan U.S.A. temsilcisi Yoshi Onno, 2019 yılında Washington’da yapılacak CIE Genel Kurul toplantısında başkanlık görevini halen Division 2- Işık ve Radyasyonun Fiziksel Ölçümü bölümünün başkanlığını yürüten İsviçre temsilcisi Peter Blattner’a devredecek. CIE Yönetim Kurulu ve 36 üye temsilcilerinin katılımları ile 22 Ekim 2017 Pazar günü saat 9.00 – 17.00 arasında gerçekleştirilen Mid-Term toplantısında ülkemizi ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Ünver temsil ettiler.

23-25 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen, 35 ülkeden 344 kişinin kayıtlı olarak izlediği Kongre’de 5 çağrılı konuşmacı, 7 çalıştayın yanısıra 56 sunumlu bildiri, 49 sunumlu poster, 61 poster yer aldı. Kongrede Sermin Onaygil çalışma grubu ile gerçekleştirdikleri “Determination of Road Lighting Automation Strategies Considering Driving Safety Based on Visibility Concept” başlıklı bildiriyi sunarak, Rengin Ünver ise “Verbal Definition of Object Colour Perception in Artificial Lighting” başlıklı posterleri ile katılım sağladı.

Division 1- Görme ve Renk bölümünün Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Rengin Ünver ve Division 4- Ulaşım için Aydınlatma ve Sinyalizasyon bölümünün temsilcisi Prof. Dr. Sermin Onaygil 26 ve 27 Ekim 2017 tarihlerinde yapılan bölüm yıllık toplantılarına ve teknik komite toplantılarına katılarak aktif çalışmalarda bulundular. 

     

CIE,  bu yıl Division 4- Ulaşım için Aydınlatma ve Sinyalizasyon bölümü ile Division 5- Dış Aydınlatma ve Diğer Uygulamalar bölümlerini birleştirme kararı almış ve bu bölümleri Division 4- Ulaşım ve Dış Uygulamalar bölümü adı altında toplamıştır. Bu uygulama sonucunda yeniden yapılanan Division 4’ün Yönetim Kurulu da yeniden oluşturulmuştur. Bu oluşumda, ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil “Dış Uygulamalar”dan sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir.