EKİM 2021 BÜLTENİ

ATMK tarafından her iki yılda bir düzenlenen Ulusal Aydınlatma Kongresinin onüçüncüsü, bu yıl çevrimiçi olarak, 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde Aydınlatmada Dönüşüm ana teması altında, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Informa Markets / IstanbulLight destekleriyle; CEMDAĞ, EEC Elektronik, FİBERLİ, LEDVANCE, PELSAN Aydınlatmanın oturum sponsorluğunda, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Finlandiya, İngiltere, Polonya ve Türkiye’den akademisyenlerin ve sektör paydaşlarının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Davetli konuşmacılar Ömürden Sezgin, Serdar Birden, Prof. Dr. Soyhan Bağcı ve Prof. Dr. John O’Hagan’ın aydınlatmaya farklı açılardan bakan değerli sunumlarının, "Aydınlatma Tasarımında Dönüşüm, Aydınlatmanın Çevre ve İnsan Sağlığına Etkisi, İnsan Odaklı Aydınlatma ve Aydınlatmanın Genel Konuları" ana başlıklarında altı oturum ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarının konuşmacı olduğu Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesi ve Çevreye Duyarlı Tasarımı için Yeni Mevzuatların Kapsamı ve Uygulaması” başlıklı özel oturumun yer aldığı 13. Ulusal Aydınlatma Kongresi’ne birinci gün 227, ikinci gün 214 kişi katılım sağlamış, birinci gün 504 saat, ikinci gün 569 saat izlenme süresine ulaşılmıştır.

13. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nin kayıtlarına, sunum sahiplerinden gerekli izinler alındıktan sonra, ATMK YouTube kanalı üzerinden erişim sağlanacaktır.

Elektrik Dünyası Dergisi’nde Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Rengin ÜNVER’in ATMK adına hazırladığı “Sağlıklı Kent Yaşamında Yapay Işığın Rolü Nedir? Ne olmalıdır?” başlıklı makale yayınlanmıştır. Yayına http://www.elektrikdunyasi.com.tr/Dergipdf/ElektrikDunyasi314.pdf bağlantı adresi üzerinden erişilebilmektedir.

Üyesi olduğumuz CIE-Uluslararası Aydınlatma Komisyonu Division (Bölüm) çalışmaları kapsamında Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil, Türkiye temsilcisi olduğu “Ulaşım ve Dış Aydınlatma Uygulamaları” adlı Bölüm 4’ün 10 Ekim 2021’de yapılan “Araştırma Strateji Geliştirme Toplantısı”na ve 12 Ekim ile 14 Ekim 2021 tarihlerinde iki bölüm olarak çevrimiçi gerçekleştirilen yıllık toplantılarına katılmıştır. Başkan Yardımcısı olarak Bölüm Yönetim Kurulu’nda görev yapan Onaygil, bir yıllık faaliyetlerin değerlendirildiği, stratejik kararların alındığı toplantının bir bölümüne de başkanlık etmiştir. CIE-Bölüm 4’ün güncel stratejik araştırma programında daha önceki yıllarda başlayan şehiriçi aydınlatmalar, ışık kirliliği, adaptif aydınlatma konularının yanısıra “aydınlatma hesap, ölçüm ve değerlendirme” başlığı da ön plana çıkmıştır.