NİSAN 2016

NİSAN 2016

ATMK ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI-SERGİSİ

Işık konusundaki farkındalığı arttırmak, ışığın hayatımızdaki önemine vurgu yapmak ve aydınlatma konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla  2015 yılı UNESCO tarafından “Uluslararası Işık Yılı” olarak ilan edilmiştir. “UNESCO 2015 Uluslararası Işık Yılı” nın izlerinin, 2016’ya fotoğraf sanatı aracılığı ile aktarılmasını amaçlayan “Işık-İnsan-Mekan” temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması, 30 Aralık 2015 tarihinde Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle başlatılmıştır.

     

     

Farklı meslek gruplarından kişilerin yanı sıra üniversiteli gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ulusal Fotoğraf Yarışması’na 5640 eser katılmış ve şartnameye uygun olduğu belirlenen 5506 eser 15 Mart 2016 tarihinde değerlendirilmiştir. Yarışmaya sunulan eserler, fotoğraf tekniğine uygunluk kadar, içeriğinde yapay ışığın bulunduğu yapının, mekanın, yüzeyin ya da çevrenin kullanım amacı, kullanıcıları, mimarisi, kent kimliği ile doğru yönde ilişki kurması, kalite ve anlam katması gibi çeşitli yönlerden incelenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda yarışmanın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenmiş ve bunların dışındaki 20 eser sergilenme için seçilmiştir. 

     

     

ATMK Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda seçilen ve sergilenen eserlerin yer aldığı bu albüm ile ışık ve aydınlatma konusunun fotoğraf sanatı aracılığıyla aktarıldığı, hatırlarda kalıcı belgesel nitelikte eserler toplumla paylaşılmaktadır

          

Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin düzenlediği Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin gerçekleştirilmesine destek veren Türk Aydınlatma Sektörü’nün farklı kollarındaki firmalara - Cemdağ ve Lamp83 “Diamond Sponsor”, TD Elektronik “Gold Sponsor”, Arlight, Beş A, Elekon Enerji, Heper, İkizler, Niki, Optoled, Schreder ve Soonlight “Silver Sponsor”, iletişim kurumlarına - Arkitera, Elektrik, Lightworld, PLD, Tasarım, Voltimum,yarışma sonuçlarının sergilenmesi olanağını sağlayan İstanbul Sanayi Odası’na ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na, yarışma katılımcılarına, yoğun ve özverili çalışmaları için Yarışma Seçici Kurulu ve ATMK Yönetim Kurulu üyelerine en içten teşekkürlerimizi sunarız.

     

     

ATMK, 26 MART – 23 NİSAN 2016 TARİHLERİNDE AYDINLATMA EĞİTİM SEMİNERLERİ’NİN DÖRDÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ!

Aydınlatma Türk Milli Komitesi 1995 yılından bu yana kuruluş amaçları doğrultusunda, ülkemizde aydınlatma disiplininde çalışan ve sektörde yer alan akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve uygulamacıları bir araya getirme görevini üstlenirken, ulusal olduğu kadar uluslararası alanda da yapılan çalışmaları değişik ortamlarda duyurarak ilgilileri ile paylaşmakta ve çeşitli toplantılar gerçekleştirmektedir. Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin amaç ve görevlerinden birisi de Türkiye’de Aydınlatma alanında eğitim faaliyetlerini organize etmek ve yönetmektir.

     

     

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hızla büyüme gösteren aydınlatma sektöründeki kişileri ve sektör ile ilgilenenleri bilgilendirmek amacı ile ATMK, 2014 yılında birincisi 2015 yılının Mart ayında ikincisi yine aynı yıl Aralık ayında da üçüncüsü düzenlenen seminerlerin dördüncüsünü 26 Mart – 23 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.