“XI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu (XI. AYSEM)” EMO İzmir Şubesi birlikteliği ile gerçekleştirildi...

“XI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu (XI. AYSEM)” EMO İzmir Şubesi birlikteliği ile gerçekleştirildi...

“XI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu (XI. AYSEM)”, Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi iş birliği ile “VII. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi” etkinlikleri kapsamında, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 2 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

“VII. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi”nin 1 Kasım 2023 tarihinde yapılan açılış konuşmalarında ATMK Başkanı Prof. Dr. F. Rengin Ünver de yer almıştır.

ATMK Başkanı Prof. Dr. F. Rengin Ünver ve EMO İzmir Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Tamer’in açılış konuşmaları ile başlayan XI. AYSEM, Onursal Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Ş. Küçükdoğu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. F. Rengin Ünver’in yönettiği oturumlar ile devam etmiştir.

XI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’nda ağırlıklı olarak üyelerimizin hazırladığı sözlü bildiriler ve firma sunumları yer almıştır. İç yapay ve doğal aydınlatma, yol aydınlatması, aydınlatmada enerji kullanımı, aydınlatma tasarımı, aydınlatmada otomasyon ve kontrol stratejileri vb. konuların ele alındığı, kalabalık ve ilgili bir izleyici kitlesinin bulunduğu Sempozyum’da aydınlatma gereksinimlerinden söz edilerek çeşitli açıklamalar ve bilgi alışverişleri gerçekleştirilmiştir.

XI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’nun bildiri metinlerine https://etuk.org.tr/ bağlantı adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.